Garanție și service

Toate produsele beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Certificatul de garanție este livrat împreună cu produsul, în cutia produsului.

Garanția de Conformitate

Garanția de conformitate a produselor oferita de către S.C. Valmari 93 S.R.L., în baza legislației în vigoare. Această garanție este independentă de garanția comercială.

Perioada de conformitate asigurată poate fi de la 6 luni la 2 ani. În acest interval, Valmari.ro vă garantează că produsul vândut este conform cu specificațiile pe care s-a angajat că le vinde.

Garantia Comercială

Prin garanția comercială se asigură repararea gratuită, din partea vânzătorului sau producătorului, în baza certificatului de garanție emis.

Repararea produselor în garanție

Dacă produsul pe care l-ați cumpărat de la Valmari.ro nu mai funcționează și este încă în garanție, beneficiați de reparația acestuia fără costuri.

Reparația acestor produse este asigurată prin Service-ul Autorizat Importator:

Mergeți cu produsul în magazinul nostru din Str. Mărășești, nr. 12, Ploiești, Prahova și completați formularul de Service,

După completarea formularului, produsul va fi livrat în Service-ul Autorizat de Imporator. În termen de maxim 15 zile, Service-ul Autorizat va repara produsul,

Dacă ați respectat condițiile din certificatul de garanție și produsul nu poate fi reparat, îl vom înlocui cu un alt produs cu aceleași caracteristici, caracteristici asemănătoare sau superioare.

După reparare, perioada de garanție va fi prelungită cu numărul de zile care a fost necesar pentru repararea produsului (din momentul în care produsul a ajuns în service până când a fost reparat).

 

Condiții pentru acordarea garanției:

1.       Condiţiile de garanţie se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92 (modificată şi republicată) şi Legea 449/2003 cu modificările ulterioare.

2.       Termenul de garanţie este de 24 luni.

3.       Modalitatea de acordare a garanţiei este repararea şi se asigură prin intermediul Vânzătorului.

4.       Centru service autorizat: Valmari93 SRL Ploieşti , str. Mărăşeşti, nr.12, tel. 0726.348.225, 0244.597.478.

Departamentul tehnic va soluţiona orice problemă de service în garanţie în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii echipamentelor.

După reparare, perioada de garanție va fi prelungită cu numărul de zile care a fost necesar pentru repararea produsului (din momentul în care produsul a ajuns în service până când a fost reparat).

5.       La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi, va fi necesar să prezentaţi toate accesoriile cu care s-a livrat produsul precum şi cu ambalajul original în cazul în care rezolvarea garanţiei implică înlocuirea produsului.

Garanţia se acordă Cumpărătorului şi nu garantează niciun fel de drepturi altor persoane.

 

6.       Service-ul în garanţie se acordă la sediul Vânzătorului.

Se va face recepţia pentru garanţie numai pentru acele produse care au etichetele şi sigiliile de garanţie intacte.

7.       Garanţia se acordă numai la prezentarea facturii originale sau a chitanţei de vânzare originale împreună cu certificatul de garanție primit o dată cu produsul, în cutia acestuia, completat clar şi corect şi cu produsul defect.

8.       Valmari.ro îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea service-ului în garanţie (gratuit) sau înlocuirea produsului dacă nu se pot prezenta documentele sus-menţionate sau dacă informaţiile conţinute în acestea sunt incomplete sau neclare.

Valmari.ro nu răspunde de eventualele probleme de compatibilitate cu subansamblele achiziţionate de la alte firme.

9.       Piesele de schimb şi service-ul în post-garanţie se asigură contra cost.

10.   Valmari.ro nu acoperă prin această garanţie întreţinerea periodică şi reparaţia sau înlocuirea de piese ca urmare a uzurii normale.

 

Pierderea Garanției

11. Atenţie! Nu se acordă garanţie pentru defecte mecanice ale mufei USB (pentru produsele care prezintă această caracteristică).

12. Nu se recomandă intervenţia persoanelor neautorizate de către Vânzător pentru a opera modificări ale configuraţiei existante la livrare sau reparaţii. Orice modificare de configuraţie sau reparaţie se face în cunoştintă de cauză de către Cumpărător pe propria răspundere.

13. Nu se acordă garanţie produsului sau părtilor de produs care, în opinia Vânzătorului prezintă defecte provocate de cauze exterioare produsului, cum ar fi, dar fără a se limita la:

a. Nerespectarea de către Cumpărător a condiţiilor normale de utilizare,

b. Catastrofe, cataclisme, accidente, incendii etc.

c. Avarieri survenite în timpul transportului,

d. Pătrunderi de obiecte străine sau de lichide în interiorul produsului sau părţilor acestuia,

e. Căderi sau fluctuaţii mari de tensiune-frecvenţă de alimentare, împământării necorespunzătoare,

f. Deteriorării mecanice, circuite integrate sau piese crăpate etc.

g. Utilizarea de subansamble, circuite integrate neavizate,

h. Intervenţia persoanelor neautorizate asupra produsului pentru modificări sau reparaţii.